BTC – Bitcoin là gì?

BTC – Bitcoin là gì? Những thuật ngữ dành cho Bitcoin – Bitcoin được cho là tiền tệ mã hóa (cryptocurrency) đầu tiên trên thế giới, sử dụng công nghệ Peer To Peer, nói chính xác hơn là loại tiền kỹ thuật số được phân cấp, nó là loại hình mới mẻ và lớn nhất […]

Read More »